Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.
 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību RODANS
reģ. Nr. 40003479248
 adrese Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija
tālr. +371 67472447
e-pasta adrese [email protected]
 
Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu [nevajadzīgo svītrot]
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot] ___________________
Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i) __________________________________________________
Patērētāja(-u) adrese __________________________________________________________________
Patērētāja bankas konta Nr. ____________________________________________________ [ja vēlaties, lai nauda tiktu atmaksāta ar pārskaitījumu]
 
 
 
Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra]
                                                           _______________________________________________

0